DỊCH VỤ TẠI PHÒNG

...

/ Ẩm Thực /

DỊCH VỤ TẠI PHÒNG
Phục vụ các món ăn nhanh tại phòng khách với thực đơn có sẵn.