Karaoke

...

/ Tiện Nghi /

Karaoke
Resort có 2 phòng hát Karaoke có thể giao lưu bạn bè & thể hiện giọng hát vàng
================================================== -->